Selected Publications

Peer Reviewed Articles and Book Chapters

Food, Ethics, and Nonreligion

Salonen Anna Sofia (2021) Not radical, not preaching, but reaching out to others: Nonreligious expressions of identity and relationality through food. In: Stacey, T. and Beaman, L. (eds.). Nonreligious Imaginaries of World Repairing. The Study of an Emergent Majority. In press. Read more

Salonen Anna Sofia (2020) Eletyn ei-uskonnollisuuden tutkimusmahdollisuuksia: Ruoka, runsauden tila ja ei-uskonnollisuuden aika [Opportunities for research on lived nonreligion: Food, abundant space and nonreligious time]. In: Saarelainen, S-M. & Salminen, J. (eds.). Uskonto ajassa ja tilassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 294. STKS, 111-124. Read more

Salonen Anna Sofia (2019) Dominion, stewardship and reconciliation in the accounts of ordinary people eating animals. Religions 2019, 10 (12), 669. Read more

Salonen Anna Sofia (2018) Living and dealing with food in an affluent society—A case for the study of lived (non)religion. Religions 2018, 9 (10), 306. Read more

Charity Food Aid

Salonen Anna Sofia, Alppivuori Kristiina (2021) Kaupungin ja järjestökentän yhteistyö espoolaisen ruoka-avun kentällä koronakriisissä keväällä 2020: Näkökulmia vakiintuvaan ruoka-apuun [The cooperation between the city and NGOs in the field of food aid during the Covid-19 pandemic in Espoo, Finland.] Diakonian tutkimus 1, 6-31. Read more

Salonen Anna Sofia, Silvasti Tiina (2019) Faith-based organizations as actors in the charity economy: A case study of food assistance in Finland. In: Gaisbauer Helmut, Schweiger Gottfried and Sedmak Clemens (eds.) Absolute poverty in Europe. Interdisciplinary perspectives on a hidden phenomenon. Bristol: Policy Press. Read more

Salonen Anna Sofia, Ohisalo Maria, Laihiala Tuomo (2018) Undeserving, disadvantaged, disregarded: Three viewpoints of charity food aid recipients in Finland. International journal of environmental research and public health 15 (12), 2896. Read more

Salonen Anna Sofia (2018) Religion, poverty and abundance. (A research comment). Palgrave Communications 4. Read more

Salonen Anna Sofia, Grönlund Henrietta (2018) Vastavuoroisuus ja vapaaehtoinen auttamistoiminta avun vastaanottajan näkökulmasta: Empiirisen tutkimuksen tulkinnallisia mahdollisuuksia ja haasteita [Reciprocity and voluntary aid from the recipient’s perspective: Interpretive possibilities and challenges in empirical research]. Teologinen aikakauskirja 123 (2), 150-163. Read more

Salonen Anna Sofia (2017) Lining up for charity: A study of the social organization and communal qualities of breadlines in a Finnish city. International Journal of Sociology and Social Policy 37 (3-4), 218-230. Read more Full text

Salonen Anna Sofia (2017) Ruoka-avun institutionalisoituminen ja uskonnon paikka: Suomen ja Kanadan vertailua [Institutionalization of food assistance and the place of religion: Comparing Finland and Canada]. Diakonian tutkimus 2017 (2), 43-61. Read more

Salonen Anna Sofia (2016) Lifelong emergency? The food bank in an era of institutionalized food charity in Toronto. Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social Practice 7 (1), 27-42. Read more

Salonen Anna Sofia (2016) Locating religion in the context of charitable food assistance: An ethnographic study of food banks in a Finnish city. Journal of Contemporary Religion 31 (1), 35-50. Read more

Salonen Anna Sofia (2016) The Christmas celebration of secondary consumers: Observations from food banks in Finland. Journal of Consumer Culture 16 (3), 870-886. Read more

Salonen Anna Sofia (2016) ”You can vote with your feet if you want”: Users’ responses to religious services in the context of food charity in a Finnish city. Social Compass 63 (1), 109-124. Read more

Self-Help and Therapeutic Culture

Pessi Anne Birgitta, Salonen Anna Sofia (Forthcoming) “If you are in the search of eternity – live in the present, live in love”. The intersubjectivity and its relation to religion and spirituality in self-help literature. Accepted, forthcoming in Journal of Contemporary Religion.

Salonen Anna Sofia, Pessi Anne Birgitta (2020) Toimijana terapeuttisessa kulttuurissa: Tutkimus oma-apukirjallisuuden lukijoiden lukukokemuksista [Displaying agency in a therapeutic culture: A study of self-help book readers’ reading experiences]. Kulttuurintutkimus, 36(3-4), 16-30. Read more

Doctoral Dissertation

Salonen Anna Sofia (2016) Food for the soul or the soul for food: Users’ perspectives on religiously affiliated food charity in a finnish city. Helsinki: Helsingin yliopisto. Read more

Other Publications

Salonen Anna Sofia (2020) Kriisi haastaa mielikuvittelemaan ruoka-avun tulevaisuutta. Työttömien keskusjärjestö, vierasblogi. Sept 4, 2020. Read more

Salonen Anna Sofia (2020) Eating animals, nonreligion and reconciling human-nonhuman relations. Nonreligion and Secularity Blog. May 7, 2020. Read more

Salonen Anna Sofia, Laihiala Tuomo, Ohisalo Maria (2019) Ruoka-avusta tarvitaan ajantasaista ja avun asiakkaiden näkökulmat huomioivaa tutkimustietoa. Diakonian tutkimus (2), 48-53. Read more

Salonen Anna Sofia (2018) Food alone does not end hunger. Berkley Forum. Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. October 16, 2018. Read more

Salonen Anna Sofia (2018) Jonojen piilottaminen ei poista ruoka-avun ongelmia. Versus 15.6.2018. Read more

Salonen Anna Sofia (2017) Ruoka-apu alleviivaa köyhyyden ja elintarvikeylijäämän ongelmia. Dino-lehti (2), 8-9. Read more

Salonen Anna Sofia, Pessi Anne Birgitta, Nortomaa Aura, Penttilä Maija (2017) Kirkkososiologia tänään: Yhteiskunnan muutokset haastavat pohtimaan oppiaineen luonnetta. Teologinen aikakauskirja 122 (5-6), 487-495. Read more

Salonen Anna Sofia, Spännäri Jenni (2017) Keskustelua viisaudesta. Teologia.fi. Read more

Salonen Anna Sofia (2016) Reaching for the World of Food Charity Recipients: A Study of Ambiguity: Lectio Praecursoria, University of Helsinki, 12th of October 2016. Diakonian tutkimus (2), 206-211. Read more

Salonen Anna Sofia (2013) Kristillisen päihdetyön asiakkaiden hyvinvointi ja luottamuksen säröt [Wellbeing and the fractures of trust among the clients of the Christian addiction care]. In: Niemelä Mikko, Saari Juho (eds.) Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 126-145. (Teemakirja 10). Read more